Skulpturen

Metamorphose

Metamorphose

Metamorphose

Metamorphose

Metamorphose

Metamorphose

Steinbock

Steinbock

Steinbock

Steinbock

Steinbock

Steinbock

Mutter Natur (110x120x6) Art in Art

Mutter Natur (110x120x6) Art in Art

Mutter Natur (110x120x6) Art in Art

Mutter Natur (110x120x6) Art in Art

Mutter Natur (110x120x6) Art in Art

Mutter Natur (110x120x6) Art in Art

Elefant

Elefant

Elefant

Elefant

Elefant

Elefant

Mensch und Tier - Holz-Styrodur (Seite1)

Mensch und Tier - Holz-Styrodur (Seite1)

Mensch und Tier - Holz-Styrodur (Seite2)

Mensch und Tier - Holz-Styrodur (Seite2)

Mensch und Tier - Holz-Styrodur (oben)

Mensch und Tier - Holz-Styrodur (oben)

IMG_5818

IMG_5818

IMG_5822

IMG_5822

IMG_5820

IMG_5820